Особености на защитното работно облекло

Навсякъде по света съществуват професии, които крият риск за здравето на работниците. Ето защо е важно хората, работещи в опасна среда или с висок риск за здравето, да използват подходящо работно облекло от доказан доставчик.

Видове защитно работно облекло

Когато говорим за защитна униформа, първо се сещаме за пожарникарите. Предвид естеството на работата им, те се нуждаят от специални екипи, които да ги предпазват от огъня и дима, когато тези опасности са ежедневие. Най-често пожарната униформа включва защитно облекло, което предпазва цялото тяло. То е изработено от специални материали. Допълнително за защита на ръцете и лицето се използват каски, ръкавици и специални шлемове при необходимост.
При работещите в заводи, в химическа среда или с токове, също има изисквания за защитно работно облекло.

Най-общо можем да кажем, че предпазното облекло за работа всъщност има няколко ключови характеристики:

 • създадено е от специален материал, спрямо средата и професията, за която е предназначено
 • лесно се поддържа
 • издръжливо е
 • удобно е за носене

В зависимост от професията, има утвърдени изисквания за облеклото, които се спазват навсякъде по света.

От какво предпазва защитната униформа?

Предпазва ли на 100 процента облеклото и от какво? Отговорът е „Да“, стига да се използва правилно в комбинация с нужното оборудване.

От какво най-често предпазва защитното работно облекло?

 • от опасни химически вещества
 • от огън
 • от поглъщане на дим
 • от изгаряне на кожата
 • от електрически удар
 • от тежки метали
 • от замърсен въздух, радиация и пр.

Много често самото облекло не е достатъчно за 100-процентова защита. Затова се добавят каски, очила, специални обувки и т.н.

Изборът на подходящо работно облекло във вредна или рискова среда е много важно. Избирайте само качествени облекла, с доказан произход и сигурност. Само така ще гарантирате на служителите, че са в безопасност по време на работния процес.

Разгледайте нашите каталози с работни облекла и/или посетете магазина ни.