Безплатна доставка до офис за поръчки над 250 лв.

Направи поръчка по телефон 066 / 985336 *** 088 801 6816

Политика за защита на личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни като търговско дружество, “Прогрес Фактори” ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за изпълнението на заявката, и ги пази отговорно и законосъобразно.

 

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование “Прогрес Фактори” ЕООД

 2. ЕИК/БУЛСТАТ : BG203042266

 3. Седалище и адрес на управление: гр. Габрово 5300, бул Хемус, 17, вх. Б, ет. 5

 4. E-mail: office@progressfactory.bg

 5. Телефон.: 0888252723

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни

 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 4. Телефон:02 915 3 518

 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

“Прогрес Фактори” ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) “Прогрес Фактори” ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с търговска дейност и сключване на договори на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

 • Изпълнение на задълженията на “Прогрес Фактори” ЕООД по договор с Вас;

 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо “Прогрес Фактори” ЕООД;

 • За целите на легитимния интерес на “Прогрес Фактори” ЕООД.

(2) “Прогрес Фактори” ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги и купувачи на нашите продукти.

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) “Прогрес Фактори” ЕООД събира и обработва лични данни, които Вие ни предоставяте като наши клиенти и чрез сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 • индивидуализация на страна по договора;

 • счетоводни цели;

 • статистически цели;

 • защита на информационната сигурност;

 • обезпечаване на изпълнението на договора за изпълнението на съответната поръчка;

 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в портфолиото на предлаганите продукти и услуги, препоръки за подобряване на използването на уебсайт, нови и ъпгрейднати абонаментни планове и др.

 • подобряване и индивидуализиране на услугите чрез предлагане на подходящи за Вас продуктови оферти, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

(2) “Прогрес Фактори” ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

 • ограничение на целите на обработване;

 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

 • точност и актуалност на данните;

 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, “Прогрес Фактори” ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява “Прогрес Фактори” ЕООД ?

Чл. 3. (1) “Прогрес Фактори” ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;

 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в продуктовата гама, надвишени параметри, и изтичащи услуги, съгласно договора.

 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават.

(2) “Прогрес Фактори” ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон, адрес)

  • Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя; доставка на заявени продукти и изпращане на информация и документация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;

  • Основание за обработка на личните Ви данни – Със заявяването на продукти към “Прогрес Фактори” ЕООД от Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 • Други данни, които “Прогрес Фактори” ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт,“Прогрес Фактори” ЕООД събира данни за използвания IP адрес.

 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

  • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен търговски договор.

  • Основание за обработка на личните Ви данни –Със заявяването на продукти към “Прогрес Фактори” ЕООД от Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) “Прогрес Фактори” ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;

 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от “Прогрес Фактори” ЕООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

Срок на съхранение на личните Ви данни:

Чл. 4. (1) “Прогрес Фактори” ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от необходимото за изпълнение на договорните отношения. “Прогрес Фактори” ЕООД Ви предоставя персонален достъп по всяко време до личните данни, които дружеството обработва, както и права да ги редактирате или изтриете във всеки един момент. След изтичането на необходимия за изпълнението на договорената услуга срок, “Прогрес Фактори” ЕООД има право да изтрие и унищожи всички Ваши данни.

 

(2) “Прогрес Фактори” ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на “Прогрес Фактори” ЕООД или друго.

(3) “Прогрес Фактори” ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока по договорните отношения между страните.

 

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) “Прогрес Фактори” ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) “Прогрес Фактори” ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от “Прогрес Фактори” ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст или като се впишете в персоналния си профил на нашата уебстраница и деактивирате Вашият профил.

(2) “Прогрес Фактори” ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за изпълнението на търговския ангажимент “Прогрес Фактори” ЕООД има право да откаже изпълнение.

 

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от “Прогрес Фактори” ЕООД  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) “Прогрес Фактори” ЕООД Ви предоставя постоянен достъп до Вашите лични чрез персонален профил в системата или при поискване - копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но “Прогрес Фактори” ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас в личния Ви профил или с отправяне на искане в свободен текст до “Прогрес Фактори” ЕООД.

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да изтриете сами или да поискате от “Прогрес Фактори” ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а “Прогрес Фактори” ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо “Прогрес Фактори” ЕООД;

 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) “Прогрес Фактори” ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до “Прогрес Фактори” ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, предоставени на “Прогрес Фактори” ЕООД.

 

(4) “Прогрес Фактори” ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от “Прогрес Фактори” ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на да бъде проверена точността на личните данни;

 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

 • “Прогрес Фактори” ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с търговски взаимоотношения с “Прогрес Фактори” ЕООД с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от “Прогрес Фактори” ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от “Прогрес Фактори” ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. “Прогрес Фактори” ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от “Прогрес Фактори” ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако “Прогрес Фактори” ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) “Прогрес Фактори” ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

 • е взел в последствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Други разпоредби

Чл. 15. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни

 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 4. Телефон:02 915 3 518

 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 20(1). Когато възлагате на “Прогрес Фактори” ЕООД да обработва лични данни на трето лице с търговски цели, “Прогрес Фактори” ЕООД действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, “Прогрес Фактори” ЕООД действа единствено по Ваша инструкция. “Прогрес Фактори” ЕООД няма контрол и не носи отговорност относно естеството и съдържанието на данните, които Вие като наш клиент избирате.

 

Абонирай се за нашите промоции и кампании
Абониране