Как униформата влияе на представянето на служителите?

Униформите се предлагат в много разнообразни варианти. В определени ситуации служителите носят специфично облекло, съдържащо името или логото на компанията. В други – те се приканват да бъдат със стандартизирани дрехи, които сами подбират и купуват, като черен панталон и бяла риза. Изследванията по темата показват положителния ефект от носенето на униформите на работното място. Как те влияят върху представянето на служителя? – вижте в следващите редове.

Създаване на екипност

Когато служителите се обличат еднакво, това създава усещане за екипност. Лесно е да се идентифицират работещите в даден бизнес. Така се улесняват и клиентите, когато имат нужда от помощ. Не се губи време и се решава конкретния казус бързо, като се осигурява удовлетвореност и за бизнеса, и за потребителя/клиента.

Лоялност

Служителите, които носят работни облекла, развиват чувство на солидарност с колегите. Създава се среда, в която се работи в екип и така се подобрява производителността.

Работните облекла премахват йерархичната система, тъй като няма дефиниращи елементи, които да показват, че един служител е класиран по-високо от друг. Това от своя страна също води до по-голямо чувство за лоялност към компанията и повишени нива на работа на служителите.

Грижа за служителите

Униформите премахват необходимостта служителите да купуват работно облекло. Това намалява финансовия стрес за тях. Същевременно им осигурява сигурност какво ще облекат за работа. Статистики от изследвания в тази посока доказват, че това носи добри дългосрочни резултати в работния процес.

Професионализъм

Носенето на работни облекла създава чувство за професионализъм, което от своя страна подобрява представянето на служителите.

Създаване на ефективна работна среда.

Училищата, които прилагат политики за униформа на учениците, изтъква редица ползи.

Униформите поставят учениците в рамка на съзнанието, че когато са в училище, те учат. Носенето на конкретното облекло допринася за повишената дисциплина, уважението към учителите и институцията, висока посещаемост и академични резултати. Работните места, които инициират същата мярка, често твърдят, че прекалено спокоен или непринуден дрескод може да се превърне в прекалено спокойно, небрежно отношение към работния процес. Затова избират работни облекла, с които да осигурят ефективна среда на работа.

Търсите ли подходящи работни облекла за вашите служители? Свържете се с нас и ние ще ви помогнем.